Vergeten Genie


Deze pagina is een verslag van mijn vele gesprekken met Hans Frelich. Hans maakte deel uit van een speciaal geheim operatieteam van de Europese unie die heel kortstondig tussen 23 september 2002 en 14 juni 2003 een zeer opmerkelijke en enigszins ontaarde opdracht uitvoerde. Alhoewel ik een gereputeerde onderzoeksjournalist ben, ben ik er nooit in geslaagd om dit artikel gepubliceerd te krijgen. Als u verder leest zal u wellicht begrijpen waarom. Toch ben ik er van overtuigd dat alles wat ik neergeschreven heb echt gebeurd is. Ik hoop dan ook dat deze internetpagina vele mensen wakkerschudt en de onfortuinlijke leden van het team erkenning voor hun heldhaftige daden brengt.
Op 18 juni 2004 ontmoette ik Hans voor het eerst in de psychiatrische instelling van Kortenberg. Hij maakte een zeer verwarde maar ook begeesterende indruk op mij. Met veel moeite heb ik zijn verwarde gedachten geordend. Daarbij heb ik gebruik gemaakt van persartikels die uitspraken van Hans verduidelijkten en meestal ook in een ander daglicht plaatsten. Daarbij hielp het zeker voor het deel van zijn verhaal dat zich in Belgie afspeelt dat 1 van de teamleden Peter Aerts was. Een bekend en zelfs berucht persoon uit het Belgische publieke leven.
 

Hans Frelich

Als Oost-Duitser van oorsprong en voormalig wapen- en bommenexpert van de Stasi, kwam hij al vlug in aanraking met eigenaardige fenomenen die geklasseerd werden onder 'bogus' in de archieven. Hans ging er te diep op in en werd na vele jaren op een zijspoor gezet en uiteindelijk belandde hij voor een eerste keer in een instelling voor mentaal gestoorde patienten. In maart 2002 werd Hans genezen verklaard en prompt aangesteld als Duitse vertegenwoordiger in een pilootproject met als doel het samenstellen van een speciale anti-terreur eenheid op Europees niveau.
 

De Opdracht

Het 5-koppige team onder leiding van Hassen Egreb, bestond verder ook nog uit Troy Asimovic, Geert Peeters en Peter Aerts. Als opdracht kregen zij mee om de activiteiten van het toen nog weinig bekende Eurask en zijn leider Yasin onschadelijk te maken. Dit was nog voor de tragische gebeurtenissen van oktober 2002 en de dubbele brutale aanslag van diezelfde fundamentalistische islamitische groepering op de kerncentrales van Belgie. In zekere zin was dit team dus juist te laat samengesteld. Maar de aanslagen hebben er zeker voor gezorgd dat Eurask in een recordtempo opgerold werd door dit eigenste team. Na amper 2 maanden was de ganse bende onschadelijk gemaakt wat toch heel opmerkelijk is en bewijst dat we hier te doen hadden met een buitengewoon begaafd team. Met uitzondering van het feit dat het team nooit bij naam vermeld is, zijn deze gebeurtenissen wel uitvoerig in de pers verschenen. Maar we kunnen gerust stellen dat dankzij Hans, Peter, Troy, Geert en Hassan, Europa gespaard is gebleven van een nasleep gelijkaardig aan wat de VSA nog altijd niet verteerd hebben na hun grote aanslag.
 

Feiten

Tijdens mijn zoektocht naar feiten, ivm de lotgevallen van dit team om zo een meer coherent beeld te kunnen vormen van wat er allemaal gebeurd is, heb ik het volgende kunnen vaststellen.
  1. Het staat buiten kijf dat dit team eerder toevallig als eerste ter plaatse komt in de kerncentrale van Doel en daar de terroristen eigenhandig bestrijdt.
  2. In Antwerpen leiden ze het onderzoek naar de uitvalsbasis en schuilplaatsen van de groep. Die worden ook voor zover men weet allemaal gevonden.
  3. 2 maand lang wordt er niets meer van hen gehoord maar plotseling duiken ze weer op met een Franse theoloog/archeoloog (Pierre Dumas) en achtervolgen ze wat later blijkt een Eurask cel met hoofdbasis in Dusseldorf.
  4. De inval en het oprollen van de Eurask bende in Dusseldorf is nog steeds in een waas van mysterie gehuld, maar het is zeker dat dit team er een groot aandeel in had. Dankzij Hans heb ik dit gruwelijke mysterie grotendeels kunnen ophelderen.

Dit traject is heel gemakkelijk te volgen, wat daarna gebeurt is echter een mysterie. Het team neemt ontslag bij de Europese Unie maar gaat wel zelf voor eigen rekening nog door. De accuraatheid van Hans vertelsels zijn dus moeilijker te toetsen aan de werkelijkheid. Wat weten we wel:

  1. Hassan Egreb wordt opgenomen in het Sint Anna ziekenhuis in Parijs met een hoofdwonde die fataal had moeten zijn maar het niet is. De andere teamleden met name Geert en Peter reageren heel nerveus en komen tot een handgemeen met de veiligheidsdiensten van het ziekenhuis.
  2. Hassan Egreb wordt 1 dag later opgenomen in het Grau ziekenhuis in Echternach en blijft daar 3 dagen. De eerste avond nog komt het tot een bloedig treffen tussen Hans, Geert, Troy en een onbekende bende, nota bene in datzelfde ziekenhuis.
  3. De volgende dag arriveert Peter in het ziekenhuis met een gestolen auto, waar een lijk in zit. Het medisch rapport bevestigt dat Peter een zware nekbeet heeft.
  4. Nog 2 dagen later ontsnappen Peter en Hassan uit het ziekenhuis terwijl de Duitse politie alsmaar meer verdenkingen heeft ten aanzien van Peter. Peter wordt dan ook gesignaleerd aan Interpol en dus een gezocht individu.
  5. een paar weken later worden verschillende voorwerpen gestolen uit het politiedepot. Allemaal voorwerpen die Peter bij zich had in de auto die hij achterliet in het ziekenhuis.
  6. nog eens 2 weken later wordt Geert Peeters gecontroleerd door de douane van Ierland. Diezelfde dag nog is er een zware shoot-out in de catacomben onder Antwerpen vonden ze een archeologische site met onvoorstelbare inhoud. Buitenaardse wezens liepen er rond en verdwenen zomaar in het niets. De plaats was een soort begraafplaats en een 30tal vreemdgevormde skeletten lagen netjes gerangschikt in nissen. Er zou een skelet voor onderzoek uit de plaats gehaald zijn maar ik heb niet kunnen achterhalen naar waar die gegaan is. Net zoals de vreemde voorwerpen die meegenomen waren door de staatsveiligheid. Hoe is het team eigenlijk op deze waardevolle plaats gestoten? Wel Eurask zelf was er ook naar op zoek en na een stevig treffen met een ongelofelijk hardleerse extremist, hebben ze die buitenaardse ontdekking gedaan.
 

Irak

Dit was niet de enigste confrontatie met buitenaardse technologie die de groep tegenkwam. Tot mijn verbazing beschreef Hans in veel detail hoe ze kort na het Antwerpen conflict, op missie naar Irak gingen om een Franse archeoloog-theoloog Charles Dumas te gaan bevrijden uit de handen van Eurask! Dit gebeurde nota bene net toen de oorlog uitgebroken was. Met een Rode Kruis helikopter staken ze de Iraans-Irakese grens over en landden bij AL-Kut. Met zijn 5'en slaagden ze er in om Charles te bevrijden uit een Irakees bergdorp. Charles vertelde hen toen dat hij wist waar de persoonlijke dagboeken van Jezus Christus zich bevindden en pleitte bij hen met aandrang om met hem er naar op zoek te gaan. Hij vreesde dat Eurask hem voor zou zijn. Wat jammer genoeg ook zo bleek te zijn. In Al-Kut en meer bepaald het cultuurhistorische patrimonium van Ur, deed de groep 2 verbeelding tartende ontdekkingen. Nl ze waren ervan overtuigd dat Eurask een alliantie met vampieren had aangegaan en dat die niet alleen de dagboeken van Jezus geroofd hadden, maar ook het lijk van Jezus zelve! Daarbovenop stootten ze bij hun opgravingen op een kamp van buitenaardse wezens, die er vlug vandoor gingen in een ruimteschip toen Hans en Troy hen verrasten in hun bezigheden.
 

Het einde van Eurask

Dat Peter Aerts een verdacht persoon is, wist iedereen in Belgie al, maar dat hij er in zou slagen een soort kompas te maken die hem naar het lijk van Jezus zou kunnen brengen, hadden de meeste van het team niet verwacht. Met dit kompas in de hand vonden ze de geheime schuilplaats van Eurask in Dusseldorf. Hans wierp een nieuw licht op de geheimzinnige gebeurtenissen die zich voordeden ten tijde van de inval. Eurask was net van plan een duivels ritueel uit te voeren waar het lijk van Jezus deel van uitmaakte. Hassan opende het vuur en een chaotisch gevecht was het gevolg waarin het merendeel van de vampieren voorgoed van deze wereld verdreven werden. Ook Yasin sneuvelde en daarmee was de Eurask dreiging definitief voorbij.
 

Parijs

Het lijk van Jezus was gered maar wat moesten ze er mee aanvangen? Terwijl tot nu toe Hassan de leiding over de groep had, bepaalde vanaf nu meer en meer de zieke geest van Peter wat er moest gebeuren. Gezamenlijk besloten ze om het lijk via een vies ritueel door Peter uitgevoerd, ontraceerbaar te maken en dan vervolgens op een geheime plaats te verbergen. Maar vampieren zaten hen weer op de hielen en gelukkig kon het lijk van Jezus veilig verstopt worden. Hassan werd echter neergeschoten en voor dood achtergelaten. Iedereen was dan ook heel blij toen bleek dat Hassan niet gestorven was en in het ziekenhuis lag waar vastgesteld werd dat de hoofdwonde op mirakuleuze wijze geen vitale delen beschadigd had. Het team werd nu meer en meer paranoia en een wilde vlucht in de nacht, leidde hen naar Echternach.
 

Echternach

Hier liet Hassan zich weer opnemen, maar op 1 of andere manier was hun paranoia terecht want de vampieren vonden hen direct terug en een bloedbad in het ziekenhuis was het gevolg. Er braken harde tijden aan voor de groep want Hans, Troy en Geert vluchtten naar Aachen, Peter naar Luxemburg en Hassan bleef alleen achter in het ziekenhuis. Peter had op zijn vlucht minder geluk en kreeg het aan de stok met het kopstuk van de bende. Zo belandde hij met een gestolen auto, lijk op de achterbank en bezwarend materiaal in de koffer terug in het ziekenhuis.
 

Overzees

Hans verhaal is vanaf nu steeds moeilijker en verwarrender te volgen. Op 1 of andere manier geraakte iedereen tesamen in Cornwall waar ze op zoek gingen naar de Heilige Graal. Hier was Peter weer de aansteker van en via info in de archieven van St Michaels Mount zouden ze ook de Heilige Graal gevonden hebben en Hans zweert bij hoog en laag dat hij de helende werking van de Graal aan de lijve ondervonden heeft. Die Graal wou Peter combineren met het Heilig Bloed van Christus om zo ongekende krachten te kunnen oproepen. Voor zover ik kan volgen moesten ze daarvoor in Ierland zijn... van die periode weet Hans niets meer. Hij beweert dat hij door 'aliens' uitgenodigd is en meegenomen.
 

Conclusie

Gewauwel van een recidivistische gek? Kan zijn maar ik geloof dat een groot deel van zijn verhaal juist is. Er is te veel detail in zijn verhaal en ook te veel raakpunten met hetgeen ik via onderzoek heb kunnen vaststellen.
Er blijven nog veel pertinente vragen onbeantwoord en die worden eigenlijk allemaal overschaduwd door de volgende: Is de rest van de groep er in geslaagd het Heilig Bloed met de Graal te combineren? En wat voor een superwezen heeft dit eventueel voortgebracht?

Maarten Logghe met dank aan: Stefaan Destoop, Bart Dils, Joris Schouteden, Diether Samaey, Bastiaan Proot en Hans Frelich. (1) Further information is available on the Europa server (http://europa.eu.int/comm/dgs/justice_home/index_en.htm).
(2) Bull. 12-2001, point I.15.